Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt ,, Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka na Račianskej ulici"
47/CB00/2024
269 915,71 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
23. December 2022
Dodatok č. 4 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor"
MAGSP2200084
266 886,74 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
24. November 2022
Zmluva o nenávratný finančný príspevok pre refundáciu nákladov spojených s rekonštrukciou združených chodníkova acyklistických chodníkov v Bratislave
nefp--000052
265 106,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2023 pre neverejného poskytovateľa SS Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. vo výške 131 210,88 eur za I. polrok 2023 a 131 210,88 za II. polrok 2023. Celková suma je 262 421,76 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300010
262 421,76 € Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300336
MAGTS2300336
257 999,99 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava
24. Október 2022
Rámcová dohoda č. MAGTS2200365
MAGTS2200365
256 320,00 € ArkanuS s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na NDC prevádzkované neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 254 227,13 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300015
254 227,13 € OZ Vagus Hlavné mesto SR Bratislava
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 MAGSP2200010 k zmluve o dielo č. MAGTS2000180
MAGSP2200010
249 444,57 € CAMASE, a.s., Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO 46692291 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
19. December 2023
Zmluva o dielo na asanáciu objektu hotela Flóra - Areál zdravia Zlaté piesky.
MAGSP2300057
248 642,64 € P + K s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. Apríl 2024
Zmluva na službu platby parkovného formou SMS
MAGTS2400010
246 900,00 € Mediatex s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100068 na uskutočnenie stavebných prác stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. etapa"
MAGSP2300036
244 624,78 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. December 2022
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. POD (2022) - 11 640€, POD (2023) - 70 000€, VDZ a ZDZ (2023) - 160 000€.
MAGTS2200474
241 640,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
23. December 2022
Dodatok č. 3 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" - Zmena zmluvnej ceny (merané položky)
MAGSP2200083
241 392,68 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Marec 2024
Dodatok č.15 k ZoD NSMHD2- dodatočné práce v dôsledku zmien a nárokov Zhotoviteľa.
MAGSP2400004
234 466,61 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
24. Október 2022
Rámcová dohoda č. MAGTS2200366
MAGTS2200366
230 239,20 € ArkanuS s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2023 pre neverejného poskytovateľa SS EVITO,o.z. vo výške 113 086,08 eur za I. polrok 2023 a 113 086,08 za II. polrok 2023. Celková suma je 226 172,16 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300009
226 172,16 € EVITO Hlavné mesto SR Bratislava
17. Máj 2022
Kúpna zmluva
MsP/22/00020 - Kúpna zmluva
225 314,40 € Todos Bratislava s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. August 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300105 - Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica III
MAGTS2300105
225 118,82 € E.D.T. spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. August 2023
Dodatok č. 2 k ZoD na rozšírenie Harmincovej na 4pruh - navýšenie cien - nepredvídané práce naviac
MAGSP2300027
222 167,35 € STRABAG s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. August 2022
Routre s príslušenstvom - 179 984,00 € bez dhp, 215 980,80 € s dph
MAGTS2200324
215 980,80 € CSFIT s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava