Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 11/2020/DSSZav kancelárske potreby a kancelársky papier
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 11/2020/DSSZav
0,00 € Milan Letovanec Lemax Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 9 na dodanie Čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 9 na dodanie Čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
0,00 € MIK, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
30. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode - Zmluva č. 12/2021/DSSZav z 25. 05. 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode - Zmluva č. 12/2021/DSSZav z 25. 05. 2021
0,00 € framipek s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Zmluva č. 10/2021/DSSZav z 20. 05. 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Zmluva č. 10/2021/DSSZav z 20. 05. 2021
0,00 € Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
13. Jún 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu/exkurzie Cesty za vierou - ČESKO Putovanie po stopách viery a mariánskych pútnických miest
Zmluva o obstaraní zájazdu/exkurzie č. 1
0,00 € AWERTRAVEL s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
30. Jún 2022
Čerstvé ovocie a zelenina
Čersté ovocie a zelenina
0,00 € Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
28. September 2022
Darovacia zmluva
19/2022/DSSZav
0,00 € Valachovičová Jana Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci
299/OKNP-S/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
24. November 2022
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
24/2022/DSSZav
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
25/2022/DSSZav
0,00 € CMT Group s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
1. December 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
28/2022/DSSZav
0,00 € Vysoká škola Danubius s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
22. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
11. Január 2023
Zmluva č. 1328-T/2023 o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva)
1/2023/DSSZav (Zmluva č. 1328-T/2023)
0,00 € ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S23T400168
4/2023/DSSZav
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
2. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 15022023TT
7/2023/DSSZav
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
15. Marec 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja
Zmluva č. 8/2023/DSSZav
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
27. Marec 2023
Darovacia zmluva - 325 litrová truhlicová mraznička
9/2023/DSSZav
0,00 € JUDr. Anna Kubovičová Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
28. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
32/2022/DSSZav
0,18 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
12. Október 2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Počítač + monitor + skener
21/2022/DSSZav
3,60 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
16. August 2022
Zmluva o dodávke obedov pre satelitné zariadenie II. CSS v Galante, Hodská 1228
17/2022/DSSZav
4,50 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare