Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 56/2022/SZŠSk
0,00 € Mäso - potraviny Lašák - s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka hydiny
Zmluva č. 57/2022/SZŠSk
0,00 € Mäso - potraviny Lašák - s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Zber, odvoz, skladovanie vedlajších živočíšnych produktov a separované použité potravinárske oleje
Zmluva č. 4/2023/SZŠSk
0,00 € BELL Zvolen a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Február 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023 na dodanie potravín , „Ovocie a zelenina “
Zmluva č. 7/2023/SZŠSk
0,00 € Liana Jesenská Stredná zdravotnícka škola Skalica
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít- 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051
Zmluva č. 18/2023/SZŠSk
0,00 € NIVaM NP POP II Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
26. August 2023
zabezpečenie stravovania pre žiakov
Zmluva č. 19/2023/SZŠSk
0,00 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
20. December 2023
Združená dodávka elektriny
Zmluva č. 39/2023/SZŠSk
0,00 € Encare, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
23. December 2023
zriadenie a vedenie bežného účtu
Zmluva č. 43/2023/SZŠSk
0,00 € Štátna pokladnica Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
22. Február 2024
kolektívna zmluva
Zmluva č. 8/2024/SZŠSk
0,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Poskytovanie stravopvacích služieb
Dodatok č. 17 (Zmluva č. 32/2022/SZŠSk)
5,16 € Súkromná základná škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Poskytovanie stravovacích služieb
Dodatok č. 16 (Zmluva č. 31/2022/SZŠSk)
5,16 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
21. Apríl 2023
Poskytovanie stravovacích služieb
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 31/2022/SZŠSk)
5,16 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Október 2023
výpožička nebytových priestorov
Zmluva č. 26/2023/SZŠSk
11,80 € Gymnázium F. V. Sasinka Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
3. Marec 2023
Ubytovanie zamestnancov
Zmluva č. 12/2023/SZŠSk
13,90 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
19. Marec 2024
užívanie verejne prístupného pozemku
Zmluva č. 10/2024/SZŠSk
24,00 € Správa mestského majetku, s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka elektriny
Zmluva č. 59/2022/SZŠSk
28,00 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
15. Január 2024
zber, odvoz, skladovanie odpadu
Zmluva č. 3/2024/SZŠSk
30,00 € ALATERE, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
15. Január 2024
prenájom telocvične
Zmluva č. 5/2024/SZŠSk
30,00 € TJ Slovan Dubovce Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
15. Marec 2023
Servisné služby zdvíhacích zariadení
Zmluva č. 13/2023/SZŠSk
57,60 € OTIS Výťahy, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
27. Marec 2024
Prenájom telocvične
Zmluva č. 11/2024/SZŠSk
60,00 € Palacková Lucia Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1