Centrálny register zmlúv

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 56/2022/SZŠSk
0,00 € Mäso - potraviny Lašák - s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka hydiny
Zmluva č. 57/2022/SZŠSk
0,00 € Mäso - potraviny Lašák - s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Zber, odvoz, skladovanie vedlajších živočíšnych produktov a separované použité potravinárske oleje
Zmluva č. 4/2023/SZŠSk
0,00 € BELL Zvolen a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Február 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023 na dodanie potravín , „Ovocie a zelenina “
Zmluva č. 7/2023/SZŠSk
0,00 € Liana Jesenská Stredná zdravotnícka škola Skalica
26. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít- 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_051
Zmluva č. 18/2023/SZŠSk
0,00 € NIVaM NP POP II Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
26. August 2023
zabezpečenie stravovania pre žiakov
Zmluva č. 19/2023/SZŠSk
0,00 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Poskytovanie stravopvacích služieb
Dodatok č. 17 (Zmluva č. 32/2022/SZŠSk)
5,16 € Súkromná základná škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Poskytovanie stravovacích služieb
Dodatok č. 16 (Zmluva č. 31/2022/SZŠSk)
5,16 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
21. Apríl 2023
Poskytovanie stravovacích služieb
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 31/2022/SZŠSk)
5,16 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Október 2023
výpožička nebytových priestorov
Zmluva č. 26/2023/SZŠSk
11,80 € Gymnázium F. V. Sasinka Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
3. Marec 2023
Ubytovanie zamestnancov
Zmluva č. 12/2023/SZŠSk
13,90 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka elektriny
Zmluva č. 59/2022/SZŠSk
28,00 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
15. Marec 2023
Servisné služby zdvíhacích zariadení
Zmluva č. 13/2023/SZŠSk
57,60 € OTIS Výťahy, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
21. Jún 2023
Nájom telocvične
Zmluva č. 17/2023/SZŠSk
126,00 € Karate Dojo Skalica Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu
Dodatok č. 18 (Zmluva č. 7/2019/SZŠSk)
174,07 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Dodávka elektriny
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 59/2022/SZŠSk)
250,16 € MAGNA ENERGIA a. s Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
24. Máj 2023
Rozkladací stánok, stojany šatníkové
Zmluva č. 15/2023/SZŠSk
257,97 € Občianske združenie ZDRAVOTNÍK Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
30. Január 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 1/2023/SZŠSk
260,00 € DELIKOMAT Slovensko s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
20. November 2023
podložky, policová skrinka, úložné boxy
Zmluva č. 34/2023/SZŠSk
289,63 € Občianske združenie ZDRAVOTNÍK Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
11. Október 2023
Priestory telocvične na športové účely
Zmluva č. 30/2023/SZŠSk
390,00 € Mach Ferdinand, Mgr. Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1