Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č.6 k zmluve o dielo uzavretej na zneškodnenie odpadov
23/2023
0,00 € Ozo a.s. Obec Bziny
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2024
0,00 € doc.JUDr.Jozef Sotolář,PhD.advokát Obec Bziny
24. Január 2024
Nájomná zmluva č. KD 8/2024
10/2024
0,00 € Obec Bziny Janka Lisíková
31. Január 2024
Nájomná zmluva č. KD 9/2024
11/2024
0,00 € Obec Bziny Anna Mazalánová
1. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
14/2024
0,00 € Bibiána Cimplová Obec Bziny
1. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
15/2024
0,00 € Magdaléna Durajová Obec Bziny
7. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
17/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
13. Február 2024
Zmluva ČOV/24/2024
20/2024
0,00 € Obec Bziny RsDr.Ján Gregor
13. Február 2024
Zmluva ČOV/29/2024 o odvádzaní odpadových vôd
21/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Pápež
13. Február 2024
Zmluva ČOV/105/2024 o odvádzaní odpadových vôd
22/2024
0,00 € Obec Bziny Jaroslav Letko
13. Február 2024
Zmluva ČOV/106/2024 o odvádzaní odpadových vôd
23/2024
0,00 € Obec Bziny Vratislav Maretta
14. Február 2024
Zmluva ČOV/87/2024 o odvádzaní odpadových vôd
28/2024
0,00 € Obec Bziny PhDr.Peter Hunčaga
14. Február 2024
Zmluva ČOV/82/2024 o odvádzaní odpadových vôd
29/2024
0,00 € Obec Bziny Lukáš Holeš
15. Február 2024
Zmluva ČOV/30/2024 o odvádzaní odpadových vôd
30/2024
0,00 € Obec Bziny Ing.Jana Marettová
15. Február 2024
Zmluva ČOV/32/2024 o odvádzaní odpadových vôd
31/2024
0,00 € Obec Bziny Peter Hunčaga
15. Február 2024
Zmluva ČOV/93/2024 o odvádzaní odpadových vôd
32/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Milada Adamcová
15. Február 2024
Zmluva ČOV/93/2024 o odvádzaní odpadových vôd
33/2024
0,00 € Obec Bziny Peter Janák
15. Február 2024
Zmluva ČOV/109/2024 o odvádzaní odpadových vôd
34/2024
0,00 € Obec Bziny Bc.Miloš Žúbor
15. Február 2024
Zmluva ČOV/39/2024 o odvádzaní odpadových vôd
35/2024
0,00 € Obec Bziny František Poláčik
16. Február 2024
Zmluva ČOV/34/2024 o odvádzaní odpadových vôd
37/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr.Ľudmila Záhorová