Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva ČOV/47/2024 o odvádzaní odpadových vôd
58/2024
0,00 € Obec Bziny Sporka Dalibor
22. Február 2024
Zmluva ČOV/74/2024 o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva ČOV/74/2024 o odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Obec Bziny Feranc Vladimír
22. Február 2024
Zmluva ČOV/89/2024 o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva ČOV/89/2024 o odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Obec Bziny Ing. Mária Jačalová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/159/2024 o odvádzaní odpadových vôd
61/2024
0,00 € Obec Bziny Lisík Milan
22. Február 2024
Zmluva ČOV/145/2024 o odvádzaní odpadových vôd
62/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Zuzana Záhorová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/142/2024 o odvádzaní odpadových vôd
63/2024
0,00 € Obec Bziny Vladimír Záhora
22. Február 2024
Zmluva ČOV/9/2024 o odvádzaní odpadových vôd
64/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Anton Danko
22. Február 2024
Zmluva ČOV/66/2024 o odvádzaní odpadových vôd
65/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Slavomír Demčák
22. Február 2024
Zmluva ČOV/43/2024 o odvádzaní odpadových vôd
66/2024
0,00 € Obec Bziny Mária Marková
22. Február 2024
Zmluva ČOV/133/2024 o odvádzaní odpadových vôd
67/2024
0,00 € Obec Bziny Jaroslav Záhora
22. Február 2024
Zmluva ČOV/15/2024 o odvádzaní odpadových vôd
68/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Václav Vrtich
22. Február 2024
Zmluva ČOV/46/2024 o odvádzaní odpadových vôd
69/2024
0,00 € Obec Bziny Peter Záhora
22. Február 2024
Zmluva ČOV/28/2024 o odvádzaní odpadových vôd
70/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Valéria Uhorskaiová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/13/2024 o odvádzaní odpadových vôd
71/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Feranc
22. Február 2024
Zmluva ČOV/26/2024 o odvádzaní odpadových vôd
72/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Mária Bedleková
22. Február 2024
Zmluva ČOV/108/2024 o odvádzaní odpadových vôd
73/2024
0,00 € Obec Bziny Irena Maťugová
22. Február 2024
Zmluva ČOV/119/2024 o odvádzaní odpadových vôd
74/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Katarína Pšenáková
22. Február 2024
Zmluva ČOV/125/2024 o odvádzaní odpadových vôd
75/2024
0,00 € Obec Bziny František Ruml
22. Február 2024
Zmluva ČOV/144/2024 o odvádzaní odpadových vôd
76/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Vladimír Salva
22. Február 2024
Zmluva ČOV/45/2024 o odvádzaní odpadových vôd
77/2024
0,00 € Obec Bziny Pavol Žúbor