Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/48/2024 o odvádzaní odpadových vôd
119/2024
0,00 € Obec Bziny Dvořák Ľubomír
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/54/2024 o odvádzaní odpadových vôd
120/2024
0,00 € Obec Bziny Dvořák Jiří
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/19/2024 o odvádzaní odpadových vôd
121/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Laurinčík Martin
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/161/2024 o odvádzaní odpadových vôd
122/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Jurčíková Natália
4. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.230279 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
123/2024
0,00 € Environmetálny fond Obec Bziny
4. Marec 2024
Zmluva ČOV/153/2024 o odvádzaní odpadových vôd
124/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr.Tatiana Jurčíková
5. Marec 2024
Zmluva ČOV/163/2024 o odvádzaní odpadových vôd
125/2024
0,00 € Obec Bziny Michalicová Lenka
5. Marec 2024
Zmluva ČOV/14/2024 o odvádzaní odpadových vôd
126/2024
0,00 € Obec Bziny Duraj Ľudovít
5. Marec 2024
Zmluva ČOV/22/2024 o odvádzaní odpadových vôd
127/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Lenka Dančová
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/52/2024 o odvádzaní odpadových vôd
128/2024
0,00 € Obec Bziny Záhora Vladimír
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/97/2024 o odvádzaní odpadových vôd
129/2024
0,00 € Obec Bziny Kadnár Ferdinand
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 5/2024
130/2024
0,00 € Obec Bziny Chovancová Paulína
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 8/2024
131/2024
0,00 € Obec Bziny Mazalán Jozef
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 16/2024
132/2024
0,00 € Obec Bziny František Poláčik
6. Marec 2024
Zmluva ČOV/42/2024 o odvádzaní odpadových vôd
133/2024
0,00 € Obec Bziny Mišťúriková Magdaléna
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.12/2024
134/2024
0,00 € Obec Bziny Záhorová Silvia
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 14/2024
135/2024
0,00 € Obec Bziny Hrbková Mária
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.13/2024
136/2024
0,00 € Obec Bziny Žúborová Anna
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.10/2024
137/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Milada Adamcová
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 7/2024
138/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Lisíková Janka