Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.15/2024
159/2024
0,00 € Obec Bziny Poláčiková Alžbeta
7. Marec 2024
Zmluva ČOV/143/2024 o odvádzaní odpadových vôd
160/2024
0,00 € Obec Bziny Mgr. Tomáš Záhora
7. Marec 2024
Zmluva ČOV/7/2024 o odvádzaní odpadových vôd
161/2024
0,00 € Obec Bziny Jozef Mikula
8. Marec 2024
Zmluva ČOV/156/2024 o odvádzaní odpadových vôd
162/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Róbert Knoško
11. Marec 2024
Zmluva ČOV/76/2024 o odvádzaní odpadových vôd
163/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Margita Medvecká
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.34/2024
164/2024
0,00 € Obec Bziny Šaligová Oľga
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.35/2024
165/2024
0,00 € Obec Bziny Cimplová Bibiána
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 37/2024
166
0,00 € Obec Bziny Pappová Marta
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 46/2024
170/2024
0,00 € Obec Bziny Maretta Vratislav
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č.33/2024
173/2024
0,00 € Obec Bziny Koreňová Elena
12. Marec 2024
Zmluva ČOV/151/2024 o odvádzaní odpadových vôd
182/2024
0,00 € Obec Bziny Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, sídlo Bziny
12. Marec 2024
Zmluva ČOV/3/2024 o odvádzaní odpadových vôd
183/2024
0,00 € Obec Bziny Brtošová Justína
13. Marec 2024
Zmluva ČOV/20/2024 o odvádzaní odpadových vôd
184/2024
0,00 € Obec Bziny PaedDr. Tatiana Múdra
13. Marec 2024
Zmluva ČOV/79/2024 o odvádzaní odpadových vôd
185/2024
0,00 € Obec Bziny Gašparová Zuzana
13. Marec 2024
Zmluva ČOV/68/2024 o odvádzaní odpadových vôd
189/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Milan Duraj
14. Marec 2024
Zmluva ČOV/160/2024 o odvádzaní odpadových vôd
193/2024
0,00 € Obec Bziny Liščáková Anna
14. Marec 2024
Zmluva ČOV/71/2024 o odvádzaní odpadových vôd
194/2024
0,00 € Obec Bziny Durajová Jana
18. Marec 2024
Zmluva ČOV/65/2024 o odvádzaní odpadových vôd
197/2024
0,00 € Obec Bziny COOP JEDNOTA
18. Marec 2024
Zmluva ČOV/157/2024 o odvádzaní odpadových vôd
198/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Daniela Kobanová
18. Marec 2024
Zmluva ČOV/91/2024 o odvádzaní odpadových vôd
199/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Michal Jakubjak