Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o dielo
20/2023
3 199,99 € Batiment SLOVAKIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
24. Jún 2022
PD - Ubytovacie zariadenie č.I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie
12/2022
3 840,00 € LEDEX s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
24. Jún 2022
PD - Ubytovacie zariadenie č.III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie
13/2022
3 840,00 € LEDEX s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
14. Február 2023
Potraviny - Vajcia
4/2023
4 620,00 € INMEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
6/2022
5 520,00 € Mgr. Juraj Janco, advokát Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
13. December 2022
Havária teplovodného potrubia
25/2022
8 542,42 € S.T.R. spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
9. September 2022
Madlá
18
9 000,00 € ZERALIS s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. Apríl 2022
Vývoz smetí
8/2022
10 120,00 € TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
16. Jún 2022
Maľovanie stravovacej prevádzky a ubytovní
10/2022
10 390,00 € Stanislav Novosad Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
2. August 2023
Maľovanie stravovacej prevádzky a ubytovní
14/2023
10 900,00 € Stanislav Novosad Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
13. Máj 2022
Oprava hlavného vstupu na ubytovňu č. I
9/2022
11 966,48 € Ekologické stavby spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
11. August 2022
Potraviny "Mrazené výrobky a šaláty"
7/P/T/2022
13 798,50 € Bidfood Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Potraviny Mrazené výrobky a šaláty
24/2023
16 922,52 € Food Factory Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
11. August 2022
Potraviny "Mlieko a mliečne výrobky"
8/P/T/2022
21 674,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Mrazené výrobky a šaláty
12/P/T/2022
23 834,38 € IMNEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2023
Mlieko a mliečne výrobky
21/2023
24 332,10 € INMEDIA spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Čersvé ovocie, zelenina a zemiaky
9/P/T/2022
26 941,23 € PRAD s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Chlieb, pekárenské výrobky a zákusky
11/P/T/2022
32 799,58 € Pekáreň Podhorie, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
29. December 2022
Mlieko a mliečne výrobky
13/P/T/2022
33 204,36 € INMEDIA s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
11. August 2022
Potraviny "Hrubý a sterilizovaný tovar"
6/P/T/2022
34 317,05 € INMEDIA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN