Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Žarec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024 na realizáciu opráv a údržbu výťahových zariadení, odborných prhliadok a skúšok výťahov
1/2024
0,00 € CA VÝŤAHY ČADCA s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
8. Január 2024
Smlouva o výpujčce
2/2024
0,00 € Nestlé Česko s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
11. Január 2024
Oznámenie o cenách platných na obdobie od1. 1.2024 do koca 6. regulačného obdobia
3/2024
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
16. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu zo dňa 25. 10. 2018
5/2024
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
23. Január 2024
Výročný list 2024
6/2024
0,00 € IRESOFT SK s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
23. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 33NDOS000318
7/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
26. Január 2024
Zmena ceny od 1. 3. 2024
8/2024
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
26. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 23. 2. 2015
9/2024
0,00 € LORAX, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
11. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 40672/2024
10/2024
0,00 € Nadácia Pontis Centrum sociálnych služieb Žarec
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajova o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
13/2024
0,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
25. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzke serveru internetovej aplikácie
15/2024
0,00 € CB Media, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
7. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku medzi správcami
18/2024
0,00 € Centrum sociálnych služieb Letokruhy Centrum sociálnych služieb Žarec
20. Máj 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 33NDOS000318
19/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
21. Máj 2024
Doplnok č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2023 uzatvorenej dňa 31. 1. 2023.
PKZ1/2024
0,00 € Základná odbrová organizácia pr Centre sociálnych služieb Žarec Centrum sociálnych služieb Žarec
24. August 2023
Darovacia zmluva
23/2023
200,00 € Peter Bernát Centrum sociálnych služieb Žarec
9. Január 2023
Darovacia zmluva č.: OK/ZA/01 29/01/2015 - 27/04/2017
2/2023
239,49 € Nadácia KIA Slovakia Centrum sociálnych služieb Žarec
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
12/2023
400,00 € Juraj Matejčík Centrum sociálnych služieb Žarec
6. December 2022
Zmluva č. 0072023
35/2022
441,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
27. December 2023
Zmluva č. 0072024 o vykonaní kontrol a prehliadok požiarnych zariadení(PZ)
34/2023
441,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
12. September 2022
Darovacia zmluva č. 29142/2022
25/2022
600,00 € Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco Centrum sociálnych služieb Žarec