Centrálny register zmlúv

Domov MÁRIE

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Zmluva č. 1252/2022/ODDSM o prevode správy majetku BBSK
242022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov MÁRIE
1. Jún 2022
Kolektívna zmluva 2022
252022
0,00 € ZOO Domov MÁRIE Domov MÁRIE
11. Júl 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
292022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
8. November 2022
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo znehodnotenia s Povinnosťami Odosielateľa
2207023375
0,00 € PolyStar, s.r.o. Domov MÁRIE
8. November 2022
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov
20222305
0,00 € PolyStar, s.r.o. Domov MÁRIE
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
44 2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
45 2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
47 2022
0,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Domov MÁRIE
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
19/2023
0,00 € SLUŽBYT Žarnovica s.r.o. Domov MÁRIE
5. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
25 2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov MÁRIE
2. August 2023
Kolektívna zmluva 2023
32 2023
0,00 € ZOO Domov MÁRIE Domov MÁRIE
2. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku mäsových výrobkov
31 2023
0,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku mrazeného mäsa
33 2023
0,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
35 2023
0,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
44 2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu
1 2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Domov MÁRIE
23. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
2 2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov MÁRIE
19. Február 2024
Zmluva na zber vytriedených odpadov
9 2024
0,00 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Domov MÁRIE
19. Február 2024
Zmluva na zber vytriedených odpadov
10 2024
0,00 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Domov MÁRIE
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
3 2024
47,97 € MCNET.SK, s.r.o. Domov MÁRIE