Centrálny register zmlúv

Domov MÁRIE

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Zmluva o výkone supervízie
29 2023
60,00 € Mgr. Roman Mojš Domov MÁRIE
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
43 2022
90,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 47/2020 na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
30 2023
120,00 € RB-BTS, spol. s r.o. Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu
21 2023
128,00 € ESPIK Group s.r.o. Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
222023
165,23 € Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Domov MÁRIE
9. Marec 2023
Darovacia zmluva
18 2023
191,00 € JA life s.r.o. Domov MÁRIE
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
14/2022
200,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
3. August 2022
Kúpna zmluva
31 2022
227,50 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov MÁRIE
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
24 2023
250,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
28 2023
287,20 € OZ SENIOR pri Domove MÁRIE Domov MÁRIE
9. Máj 2023
Darovacia zmluva
27 2023
318,00 € MARTA - Výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. Domov MÁRIE
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
26 2023
340,00 € Nadácia SPP Domov MÁRIE
11. Október 2022
Darovacia zmluva
362022
352,80 € MARTA - Výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
18/2022
358,31 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
24. November 2022
Darovacia zmluva
42 2022
393,53 € BANCHEM s.r.o Domov MÁRIE
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní PZS
20 2023
420,00 € DNPP s.r.o. Domov MÁRIE
27. September 2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
352022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
27. September 2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
35 2022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
24. Január 2023
Zmluva na certifikáciu systému manažérstva
14 2023
500,00 € QECON, spol. s r. o. Domov MÁRIE
22. August 2022
Kúpna zmluva
34 2022
829,84 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE