Centrálny register zmlúv

Domov MÁRIE

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2023
Rámcová dohoda
1 2023
47 985,54 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
20/2022
38 881,84 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
21/2022
35 901,13 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
38 2023
35 812,86 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
46 2023
34 860,70 € Jarmila Szegéňová Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
3 2023
33 859,93 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
16/2022
32 335,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
47 2023
32 151,95 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
10 2023
31 623,60 € Anton Antol s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
6 2023
Doplnená
24 804,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
49 2023
23 736,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
5 2023
22 827,70 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
7 2023
21 480,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
6. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 27/2022
272022
21 047,39 € Kalorim s.r.o. Domov MÁRIE
30. November 2023
Zmluva o dielo č. 37/2023
37 2023
19 797,89 € MONTA-ZVOLEN spol. s r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
19 581,10 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Rámcová dohoda
232023
19 446,90 € Domäsko, s.r.o. Domov MÁRIE
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
11 2023
18 722,40 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 26/2022
262022
16 386,00 € JStore, s.r.o. Domov MÁRIE
23. Máj 2022
Rámcová dohoda
222022
14 007,20 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE