Centrálny register zmlúv

Obec Maršová - Rašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 25.06.2003
127
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
129
0,00 € Mesto Bytča Obec Maršová - Rašov
13. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-302-007/2022
134
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Maršová - Rašov
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
135
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Maršová - Rašov
21. September 2022
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
142
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
5. Október 2022
Kúpna zmluva
143
0,00 € Dodávateľ podľa kúpnej zmluvy Obec Maršová - Rašov
5. Október 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
144
0,00 € Hydroteam contacting s.r.o. Obec Maršová - Rašov
15. December 2022
Zmluva o servise ČOV č. 06/2022
149
0,00 € ASIO-SK, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
20. December 2022
D O H O D A č. 22/25/012/43 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
150
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Maršová - Rašov
3. Január 2023
Nájomná zmluva k bytu
153
0,00 € Zuzana Borovičková Obec Maršová - Rašov
3. Január 2023
Nájomná zmluva k bytu
154
0,00 € Slávka Dodeková Obec Maršová - Rašov
17. Február 2023
Zmluva o reklame
156
0,00 € Profesionálny register, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
157
0,00 € Natur-pack, a.s. Obec Maršová - Rašov
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
158
0,00 € Stolnotenisový oddiel Obec Maršová - Rašov
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
165
0,00 € Michal Čeklovský Obec Maršová - Rašov
3. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
166
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Obec Maršová - Rašov
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
171
0,00 € Ing. arch. Peter Krajč - AA Obec Maršová - Rašov
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
175
0,00 € Enviropol SK s.r.o. Obec Maršová - Rašov
3. Október 2023
Nájomná zmluva k bytu
176
0,00 € Slávka Dodeková Obec Maršová - Rašov
3. Október 2023
Nájomná zmluva k bytu
177
0,00 € Martina Habáňová Obec Maršová - Rašov