Centrálny register zmlúv

Obec Maršová - Rašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Znluva o dielo č. 20/05/2022
128
101 227,38 € SANEX, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
22. August 2023
Mandátna zmlua
173
6 696,00 € Urbion sk, s.r.o. Obec Maršová - Rašov
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
160
6 500,00 € ŠK Družstevník Rašov Obec Maršová - Rašov
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
208
6 500,00 € ŠK Družstevník Rašov Obec Maršová - Rašov
25. August 2023
Darovacia zmluva
174
3 077,00 € Dhollandia, o.z. Obec Maršová - Rašov
10. Jún 2022
Zmluva č. 322 0455 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
125
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Maršová - Rašov
30. Jún 2023
Zmluva č. 323 0479 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
170
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Maršová - Rašov
22. Marec 2024
Zmluva č. 323 0485 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
207
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Maršová - Rašov
3. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 2409474814
209
2 822,64 € Generali poisťovňa Obec Maršová - Rašov
14. Jún 2022
Kúpna zmluiva
131
2 775,00 € Rudolf Zúbekl Obec Maršová - Rašov
2. Január 2023
Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o poskytovaní audítorských služieb A 002- 19
152
2 280,00 € Audit consults, s.r.o. audítorská spoločnosť Obec Maršová - Rašov
16. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam
133
1 890,00 € MM BUILDaDEVELOP GROUP s.r.o. Obec Maršová - Rašov
13. Jún 2023
Darovacia zmluva
169
1 876,75 € Educoz o.z. Obec Maršová - Rašov
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
136
1 400,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
205
1 400,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
10. Jún 2024
Darovacia zmluva
222
1 225,00 € DHOLLANDIA, o.z. Obec Maršová-Rašov
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Maršová-Rašov
161
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Maršová-Rašov Obec Maršová - Rašov
19. Október 2023
Zmluva o dielo
178
750,00 € Štefan Hruštinec Obec Maršová - Rašov
27. Máj 2024
Zmluva o prevádzke prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
215
708,00 € Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda Obec Maršová-Rašov
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
132
600,00 € Michal Čeklovský Obec Maršová - Rašov