Centrálny register zmlúv

Obec Kunerad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Audit individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky a overenie konsolidovanej výročnej správy
Z2022044 - Výpoveď
3 480,00 € Ing. Mgr. Hedviga Vadinová Obec Kunerad
24. Máj 2023
Výpoveď
Výpoveď k zmluve Z2022044
0,00 € Ing. Mgr. Hedviga Vadinová Obec Kunerad
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Z2023022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kunerad
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
Z2023021
61,05 € Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Obec Kunerad
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
Z2023020
59,94 € Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Obec Kunerad
27. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
Z2023019
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Obec Kunerad
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ŠPORTUJ AJ TY!
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ŠPORTUJ AJ TY!
1 500,00 € Nadácia SPP Obec Kunerad
11. Apríl 2023
D O H O D A 23/25/19B/25 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku
RSP2023001
66 495,66 € Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obecné služby Kunerad, s.r.o., RSP
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Z2023017
10,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Kunerad
15. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO č.Z2023016
Z2023016
305 040,32 € SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. Obec Kunerad
24. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
Z2023015
250,00 € Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Kunerad
24. Február 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Z2023014
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Obec Kunerad
6. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR
Z2023012
11 244,55 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kunerad
3. Február 2023
Zmluva o možnosti užívania veľkej telocvične Základnej školy v Rajeckých Tepliciach
Z2023011
20,00 € Základná škola Obec Kunerad
31. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - stavebné zo dňa 14.1.2014
Z2023010
0,00 € Mesto Rajecké Teplice-spoločný obecný úrad Obec Kunerad
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečení kybernetickej bezpečnosti
Z2023009
0,00 € brosland, s.r.o. Obec Kunerad
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri prevádzke poskytnutého diela a webového sídla
Z2023008
360,00 € brosland, s.r.o. Obec Kunerad
30. Január 2023
Zmluva o zhotovení a poskytnutí diela
Z2023007
300,00 € brosland, s.r.o. Obec Kunerad
27. Január 2023
Nájomná zmluva
Z2023006
576,00 € Mišutka Zdeno Obec Kunerad
24. Január 2023
Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti Obecnej knižnice v Kunerade
Z2023005
0,00 € Fábiánová Remencová Rebecca Obec Kunerad