Centrálny register zmlúv

Obec Kunerad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070DHU2
Z2024014
16 967,18 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Kunerad
25. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach splácania úveru a o záväzku členov združenia prispievať na platenie úveru
Z2024013
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie Obec Kunerad
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva
Z2024012
30,00 € Maroš Fašánok Obec Kunerad
27. Marec 2024
Z2024011 Zmluva Nadácia spoločne pre región 2% z dane MŠ
Z2024011
0,00 € Nadácia spoločne pre región Obec Kunerad
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2024
C2024001
20,00 € Horník Jaroslav Obec Kunerad
22. Marec 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Z2024010
4 270,56 € SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. Obec Kunerad
22. Marec 2024
Zmluva č.324 0469 o poskytnutí prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Z2024009 Zmluva č.324 0469 o poskytnutí prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kunerad
19. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 41352/2024
Z2024008
300,00 € Nadácia Pontis Obec Kunerad
15. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zber a vývoz komunálneho odpadu
Z2024007
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie Obec Kunerad
15. Marec 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Z2024006
1,00 € Obec Stránske Obec Kunerad
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Z2024005
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Obec Kunerad
6. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus
Z2024004
1 559,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Kunerad
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č.7/2024
Z2024003
250,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina Obec Kunerad
27. Február 2024
Dohoda o podmienkach splácania úveru a o záväzku členov združenia prispievať na platenie úveru
Z2024002
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie Obec Kunerad
1. Február 2024
Darovacia zmluva
Z2024001
2 805,08 € Nadácia Spoločne pre región Obec Kunerad
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z2023085
0,00 € Kinet s.r.o. Obec Kunerad
14. December 2023
Poverenie k poskytovaniuslužieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1/2023/415
Z2023084
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kunerad
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z2023083
2 000,00 € CREDIT AUDIT,s.r.o. Obec Kunerad
11. December 2023
Zmluva o zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
Z2023082
720,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Kunerad
11. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Z2023081
0,00 € BrainyJAM, s.r.o. Obec Kunerad