Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
152024
0,00 € Martin Moravec + 4 účastníci Obec Brezany
5. Apríl 2024
Zmluva o grantovom účte
14/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Brezany
2. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
132024
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Brezany
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme verejného priestranstva
122024
1 300,00 € TRIFLE, s.r.o. Obec Brezany
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
112024
550,00 € Mgr. Daniel Makovický Obec Brezany
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalových výrobkov
10/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Brezany
5. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
92024
660,00 € Žabiačik Obec Brezany
12. Február 2024
Zmluva o dielo
82024
443 678,03 € FEROSTA a spol. s.r.o. Obec Brezany
9. Február 2024
Kúpna zmluva
72024
89,00 € Ferdinand Špánik Obec Brezany
9. Február 2024
Kúpna zmluva
62024
5 350,00 € Helena Štalmašková Obec Brezany
9. Február 2024
Kúpna zmluva
52024
5 264,00 € Erik Chodelka a manželka Katarína Obec Brezany
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
42024
4 000,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
22. Január 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
32024
757,44 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Brezany
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dadatok č. 1 k nájomnej zmluve
120,00 € U Vlkov s.r.o. Obec Brezany
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
012024
84,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Brezany
19. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
682023
0,00 € ARCHA Pohrebná služba s.r.o. Obec Brezany
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
672023
70,00 € Ing. Dušan Petrík Obec Brezany
13. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
662023
0,00 € U Vlkov s.r.o. Obec Brezany
11. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
652023
0,00 € Patrik s.r.o. Obec Brezany
7. December 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
612023
0,00 € KORUNA s.r.o. Obec Brezany