Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
422023
Doplnená
90,00 € Janka Borisová Obec Brezany
30. August 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
412023
520,00 € Mgr. Angelika Ješetová Obec Brezany
30. August 2023
Dohoda o urovnaní a zrušení spoluvlastníctva
402023
400,00 € Miroslav Chodelka a Iveta Chodelková, rod. Kolárová Obec Brezany
16. August 2023
Zmluva o výpožičke
392023
200,00 € Obec Rosina Obec Brezany
12. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
382023
0,00 € Martin Moravec + 4 účastníci Obec Brezany
10. Júl 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
372023
30,00 € Centrum sociálnych služieb STRANÍK Obec Brezany
23. Jún 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
362023
7 765,01 € Pavol Martoník + 15 účastníkov Obec Brezany
23. Jún 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
352023
750,00 € Otília Švecová Obec Brezany
23. Jún 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
342023
235,00 € Mária Škulcová Obec Brezany
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
332023
300,00 € Obec Hôrky Obec Brezany
9. Jún 2023
Zmluva o nájme stolového setu
322023
26,00 € Ing. Marianna Krišťaková Obec Brezany
8. Jún 2023
Zmluva o nájme stolového setu
312023
4,00 € Slovan Malá Fatra, hádzanársky klub Obec Brezany
19. Máj 2023
Zmluva o nájme stolového setu
302023
18,00 € Marcela Miháliková Obec Brezany
19. Máj 2023
Zmluva o nájme stolového setu
292023
18,08 € Marcela Miháliková Obec Brezany
18. Máj 2023
Zmluva o dielo
292023
10 800,00 € DRAFT STUDIO s.r.o. Obec Brezany
16. Máj 2023
Prihláška- zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
282023
0,76 € Martin Janiš Obec Brezany
12. Máj 2023
Zmluva o nájme stolového setu
272023
25,00 € EVENT SERVICE s.r.o. Obec Brezany
3. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
262023
30,00 € Martin Moravec Obec Brezany
26. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Brezany
21. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
242023
50,00 € Alexandra Madačiová Obec Brezany