Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
232023
80,40 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Obec Brezany
14. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
222023
50,00 € Jaroslav Špánik Obec Brezany
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
212023
2 000,00 € Nadácia Kia Slovakia Obec Brezany
14. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
202023
0,00 € Miloš a Monika Gašpierikovci Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri prevádzke poskytnutého diela a webového sídla
192023
300,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečení kybernetickej bezpečnosti
182023
0,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o zhotovení a poskytnutí diela
172023
250,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
162023
4 000,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
7. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
5
0,00 € NATUR PACK a.s. Obec Brezany
6. Marec 2023
Zmluva o prenájme verejného priestranstva a zabezpečení služieb na verejnom podujatí
102023
1 300,00 € TRIFLE, s.r.o. Obec Brezany
2. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
142023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Brezany
2. Marec 2023
Kúpna zmluva - kontajner na textil
132023
480,00 € Zdeno Mišutka Obec Brezany
2. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.03.2022
122023
0,00 € KORUNA s.r.o. Obec Brezany
2. Marec 2023
Prihláška- zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
112023
0,66 € Róbert Bellan Obec Brezany
13. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
092023
50,00 € Róbert Bellan Obec Brezany
10. Február 2023
Zmluva o výpožičke notebooku
082023
944,40 € LUCOM Technologies, s.r.o. Obec Brezany
10. Február 2023
Darovacia zmluva
072023
944,40 € LUCOM Technologies, s.r.o. Obec Brezany
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom
062023
50,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Obec Brezany
31. Január 2023
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
05/2023
168,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Brezany
18. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
113/2023
0,66 € Smolka Tomáš Obec Brezany