Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
282022
0,07 € Mgr. Hodásová Barbora Obec Brezany
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
202226
2 000,00 € Nadácia EPH Obec Brezany
18. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
252022
100,00 € Iveta Jarošová Obec Brezany
18. August 2022
Zmluva o výpožičke
3/KP/2022
200,00 € Obec Rosina Obec Brezany
12. August 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec
01505/2022-PKZO-K40014/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Brezany
13. Júl 2022
kúpna zmluva
0232022
30,68 € Barbora Špániková Obec Brezany
7. Júl 2022
zmluva o prenájme hnuteľného majetku
202221
200,00 € Obec Podhorie Obec Brezany
22. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
2020020
250,00 € Obec Brezany Obec Hôrky
20. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve
12022
0,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
9. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
182022
15,00 € Lenka Chobotová Obec Brezany
6. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
017/2022
0,00 € Vojtech Mahút Obec Brezany
3. Jún 2022
Kúpna zmluva podľa § 409 zákona 513/1991 OZ
016/2022
600,00 € Viktória Zikešová Obec Brezany
26. Máj 2022
Dodatok č. 1 k dohode 21/25/012/39
1/21/25/012/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Brezany
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
0142022
15,00 € Martina Špániková Obec Brezany
12. Máj 2022
zmluva o prevode výpočtovej techniky
0132022
100,00 € DCOM-DEUS, Obec Brezany
12. Máj 2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva a zabezpečení služieb na verejnom podujatí
11/2022
1 300,00 € TRIFLE s.r.o. Obec Brezany
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
122022
0,00 € Pavlína Kajánková Obec Brezany
20. Apríl 2022
Nájom nebytových priestorov
010/22
15,00 € Zdenka Martoníková Obec Brezany