Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
122022
0,00 € Pavlína Kajánková Obec Brezany
26. Máj 2022
Dodatok č. 1 k dohode 21/25/012/39
1/21/25/012/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Brezany
6. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
017/2022
0,00 € Vojtech Mahút Obec Brezany
20. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve
12022
0,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
12. August 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec
01505/2022-PKZO-K40014/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Brezany
12. Október 2022
Darovacia zmluva
0312022
0,00 € Pavol Ozimy Obec Brezany
25. Október 2022
Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/25/010/98
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Brezany
9. November 2022
Dohoda č. 22/25/012/20
Dohoda č. 22/25/012/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Brezany
21. November 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
20195742
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Brezany
22. November 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
229/3/2022/VOD-2
0,00 € Miroslav Jahvodka Obec Brezany
25. November 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
211/42/2022/VOD-2
0,00 € Marek Vojtek Obec Brezany
28. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Brezany
4. Január 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
01/2023
0,00 € Bc. Ľubomír Chodelka Obec Brezany
5. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
022023
0,00 € Miloš a Monika Gašpieriková Obec Brezany
13. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Brezany
032023
0,00 € Juraj Krajčí Obec Brezany
2. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.03.2022
122023
0,00 € KORUNA s.r.o. Obec Brezany
2. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
142023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Brezany
7. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
5
0,00 € NATUR PACK a.s. Obec Brezany
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečení kybernetickej bezpečnosti
182023
0,00 € brosland, s.r.o. Obec Brezany
14. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
202023
0,00 € Miloš a Monika Gašpierikovci Obec Brezany