Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Lovčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 033/02I02-29-V01/2023
Zmluva č. 033/02I02-29-V01/2023
314 121,57 € Ministerstvo dopravy SR Obec Dolné Lovčice
13. Júl 2023
Zmluva o termínovanom úvere č.105/003/23 -Prima banka
Zmluva o termínovanom úvere č.105-003-23 -Prima ba
135 000,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Obec Dolné Lovčice
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory na realizáciu Národného projektu Zelené obce
Zmluva o poskytnutí podpory - SAŽP
8 983,30 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dolné Lovčice
14. September 2023
Zmluva o dielo č.02/2023
Zmluva o dielo č.02/2023
8 506,00 € V-architekt s.r.o. Obec Dolné Lovčice
12. Október 2023
Zmluva č. POD 29/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Zmluva č.POD 29-2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dolné Lovčice
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DL v roku2023 -1-20
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2023
4 000,00 € Obec Dolné Lovčice OŠK Dolné Lovčice
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolné Lovčice v roku 2024
Zmluva č.1 -OŠK
4 000,00 € Obec Dolné Lovčice OŠK Dolné Lovčice
9. August 2022
Zmluva 02 2022
Zmluva 02 2022
3 500,00 € OŠK Dolné Lovčice Obec Dolné Lovčice
24. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.03.2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.03.2022
2 382,51 € KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 91701 Trnava Obec Dolné Lovčice
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2024-EM
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2024-EM
1 440,00 € LOYAL SERVICE s. r. o., Andovská 11180/35, 94002 Nové Zámky Obec Dolné Lovčice
10. Jún 2022
Dodatok č. k zmluve zo dňa 3.2.2020 o poskytnutí auditorských služieb
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 3.2.2020
1 320,00 € RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 90501 Senica Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice
19. Máj 2022
Zmluva o pripojení dokumentov z www stránok na CUET
Ev. číslo:CUET-24-11-2021-SK
1 098,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2023 - EM
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2023 - EM
1 080,00 € LOYAL SERVICE s. r. o. Obec Dolné Lovčice
30. Marec 2023
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva
1 051,00 € Obec Dolné Lovčice Pavol Gazdík
11. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/TT/0298 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023-OBC-R-S-TT-0298
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Lovčice
4. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo-PHSSR
790,00 € PROROZVOJ,s.r.o. Obec Dolné Lovčice
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/Z/TT/0468 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/Z/TT/0468 o poskytnutí účelov
750,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice
11. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/Z/TT/0297 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023-OBC-R-Z-TT-0297
700,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Lovčice
3. August 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 7
Zmluva o umeleckom výkone č. 7
450,00 € Náhoda Song Obec Dolné Lovčice
3. August 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 8
Zmluva o umeleckom výkone č. 8
450,00 € Náhoda Song Obec Dolné Lovčice