Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Smlouva o spolupráci při realizaci zahraniční stáže
15/2022
0,00 € Mateřská škola Uničov Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
8/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
6. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023
11/2022/ŠJ
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. September 2022
Zmluva o spolupráci
13/2022
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Zmluva o spolupráci
27/2022
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín ,,Chlieb a pečivo"
28/2022
0,00 € Velička, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-362/2017
29/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-361/2017
30/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
18. Október 2022
Zmluva o spolupráci při realizaci šablony Spolupráce pracovníku ve vzdělávaní
34/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Malostranská základní škola
7. December 2022
Dohoda č. 22/36/010/52
38/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1049/2022/OPR o poskytnutí dotácie
40/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu ,,Trenéri v škole"
39/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
30. December 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 1.1.2023 - 31.08.2024
43/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ s MŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej dňa 27.12.2019
10/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Mesto Poprad
10. Február 2023
Kúpna zmluva o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji
14/2023
0,00 € SINTRA spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. Február 2023
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
17/2023
0,00 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
6. Marec 2023
Dohoda č. 23/36/010/3
19/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
15. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
21/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola gastrónomie a služieb
17. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
22/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie 1.1.2023 - 31.08.2024
25/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ s MŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad