Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Dodatok č. 1
10/2022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
1. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
11/2022
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. Apríl 2022
Príloha ku Kolektívnej zmluve - Pravidlá tvorby a použitia sociálneho fondu pre zamestnancov ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad
10
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
26. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023
22/2022
0,00 € Lunys s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/22/23
26/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SPORT CLUB FOR ALL o.z.
13. Október 2022
Dohoda o dobere tepla k Zmluve o dodávke a odbere tepla zo dňa 19.09.2016
28/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
6. December 2022
Príloha ku Kolektívnej zmluve na roky 2021-2023 - Rozpočet sociálneho fondu 2022
32-2022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. December 2022
Licenčná zmluva 20221203
35/2022
0,00 € Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. December 2022
Rámcová zmluva o správe registratúry
34/2022
0,00 € Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
14. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie a registratúry
36/2022
0,00 € ARCHIVOVANIE SK, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
30. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/22/23
43/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Ing. Miroslava Beck
30. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/22/23
47/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SPORT CLUB FOR ALL o.z.
17. Február 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2021-2023
15-2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
23. Február 2023
Dohoda o spolupráci
17/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Centrum poradenstva a prevencie
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb IT
21-2023
0,00 € Milan Kopáč EMIsoft Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
31. Marec 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota na roky 2023-2024
22-2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4 058 01 Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
26. Jún 2023
Dodatok ku zmluve č.: R2639
26-2023
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
24. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
28-2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. August 2023
Poistná zmluva číslo 2409143089
30-2023
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
8. August 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1173/2013
31-2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota