Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Kúpna zmluva XXXLutz DKMDT9
19/2023
338,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota XLSK Nábytok s.r.o.
29. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.7/21/22 zo dňa 01.10.2021
12/2022
444,84 € Základná škola s materskou školu, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad /vlastník a zriaďovateľ/ SPORT CLUB FOR ALL
11. Apríl 2024
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 1/24
6-2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Slovenská Organizácia MMA
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/22/23
44-2022
483,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Mgr. Martin Gajan
2. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/22/23
31-2022
487,22 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/22/23
19/2022
536,55 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Náberžie Jana Pavla II. 2802/3, Poprad Mgr. Martin Gajan
12. Júl 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 6/23
27-2023
575,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Gymnathlon Slovensko
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/22/23
45-2022
588,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/23/24
39-2023
630,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 Martin Gajan Mgr.
20. December 2022
Kúpna zmluva PVMEL3
38-2022
657,00 € XLSK Nábytok s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/22/23
42/2022
672,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SpeakUp s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/22/23
24/2022
689,22 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SpeakUp s.r.o.
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/23
20-2023
690,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Ing. Zdenka Humenská, PhD.,MBA
16. December 2022
Zmluva č. KŠ/ZO/2022KŠP9684-2 o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
37-2022
768,00 € KYBERŠIKANA, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/22/23
46/2022
966,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Hokej klub Poprad o.z.
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/22/23
21/2022
1 166,55 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Hokej klub Poprad o.z.
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/23/24
43-2023
1 197,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 SpeakUp, s.r.o.
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/22/23
18/2022
1 199,88 € Ing. Michal Humenský Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Náberežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/23/24
41-2023
1 278,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 Ing. Zdenka Humesnká PhD., MBA
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/23/24
40-2023
1 435,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 Hokej klub Poprad