Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 10/050/2024
10/050/2024
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zákl. org. č. 60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 31012024ŠĽ podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
11/010/2024
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. Marec 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 12/050/2024
12/050/2024
0,00 € Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šali Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. Marec 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 13/050/2024
13/050/2024
0,00 € Slovenský červený kríž, miestny spolok Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Marec 2024
Zamestnávateľská zmluva číslo 100013613
14/010/2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 17/050/2024
17/050/2024
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zákl. org.č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Máj 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 22/050/2024
22/050/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
19. September 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
21/120/2022
8,70 € Spoločenstvo vlastníkov bytov 555 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 32/120/2023
32/120/2023
8,70 € Anna Kelecsényiová, predsedkyňa SVB Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
11/120/2022
11,90 € "V.Šrobára 571" SVB a NP Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
8. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
31/120/2022
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov Hlavná 11 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
10. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 14/120/2023
14/120/2023
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov, V. Šrobára 571 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
21. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 29/120/2023
29/120/2023
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov, Hlavná 11 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov OSS mesta Šaľa č. 19/120/2024
19/120/2024
11,90 € Spoločenstvo vlastníkov bytov, V. Šrobára 571 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
27. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
09/050/2022
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. September 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
20/050/2022
21,50 € Ing.Petronela Vižďáková Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
3. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
30/050/2022
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
9. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 13/050/2023
13/050/2023
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H 55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
22. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 15/050/2023
15/050/2023
21,50 € Ing. Helena Psotová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
2. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 37/050/2023
37/050/2023
21,50 € Spoločenstvo vlastníkov bytov H55 Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa