Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
38/080/2023
30 750,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri realizovaní národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím
NP/PA3/03
14 152,50 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
25. Október 2022
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
29/020/2022
5 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 172/2023
003/140/2023
1 620,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
3. Január 2024
Darovacia zmluva č. 24/041/2023
42/041/2023
571,00 € OZ PALMA Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
11. December 2023
Darovacia zmluva č. 41/110/2023
41/110/2023
500,00 € Koľko Lásky o.z. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18022023
20/143/2023
400,00 € Nadácia SPP Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Marec 2024
Darovacia zmluva číslo 15/040/2024
15/040/2024
400,00 € Mgr. Monika Budaiová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
23. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 2768105562, Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
04/080/2024
317,96 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Február 2024
Havarijné poistenie motorových vozidiel, Poistka číslo: 6830144369
08/010/2024
317,96 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Október 2022
Darovacia zmluva
24/041/2022
307,00 € Dana Gálová Dogáňová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
12. September 2022
Darovacia zmluva
17/021/2022
250,00 € Judr.Tibor Timár Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a údržbe EZS č. 4011/Z/17/HC uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. úst. Zákona č. 513/91Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
09/010/2024
242,40 € Antes HC s.r.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Marec 2024
Darovacia zmluva číslo 16/040/2024
16/040/2024
200,00 € Róbert Tölgyesi Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 003/2023
25/010/2023
144,00 € Michal Jobbágy - SaWo Consulting Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 11/110/2023
11/110/2023
129,45 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Február 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Poistka číslo: 6830143606
07/010/2024
113,40 € Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
24. Október 2022
Darovacia zmluva
27/141/2022
100,00 € Zuzana Pálinkášová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
25. August 2022
Darovacia zmluva
15/040/2022
95,00 € Ing.Ivana Gállová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 10/050/2023
10/050/2023
85,00 € Helena Reháková Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa