Centrálny register zmlúv

Základná škola, Staničná 13, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_585
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_585
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Staničná 13, Košice
23. September 2022
Zmluva o spolupráci
17092022
0,00 € Školský športový klub TYDAM KOŠICE Základná škola, Staničná 13, Košice
26. September 2022
Kúpna zmluva
121004
0,00 € RAJO, s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
28. September 2022
zmluva o plnom servise a údržbe
2022/0905
0,00 € HO-ST, s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
23092022
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
3. Október 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z20221424_Z
Z20221424_Z
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
5. Október 2022
Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve
1
0,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Staničná 13 Košice Základná škola, Staničná 13, Košice
16. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
5100012392
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Staničná 13, Košice
16. Január 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
FF 182/2022
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Základná škola, Staničná 13, Košice
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia
1014410700
0,00 € Slovak telekom, a.s. Základná škola, Staničná 13, Košice
13. Apríl 2023
dodatok č. 1 k Zmluve č. 08/2019 o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
dodatok č. 1 k Zmluve č. 08/2019 o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
0,00 € Stredisko služieb škole Základná škola, Staničná 13, Košice
17. Máj 2023
dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 911/2021
dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 911/2021
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Staničná 13, Košice
25. Máj 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 231/2005 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
2023000333
0,00 € Mesto Košice Základná škola, Staničná 13, Košice
25. Máj 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 230/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
Dodatok č. 5 k zmluve č. 230/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Základná škola, Staničná 13, Košice
9. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2023
0,00 € Eva Kappelová Základná škola, Staničná 13, Košice
9. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 2/2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č.2/2023
0,00 € Daniel Demeter Základná škola, Staničná 13, Košice
23. Jún 2023
dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 911/2021
dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 911/2021
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Staničná 13, Košice
7. September 2023
Kúpna zmluva
121004
0,00 € RAJO, s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
7. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_328
0,00 € Národný iinštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Staničná 13, Košice
24. Október 2023
krátkodobý nájom priestorov historickej budovy Národného divadla Košice
KN č. 14/2023
0,00 € Národné divadlo Košice Základná škola, Staničná 13, Košice