Centrálny register zmlúv

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2023/29
79 764,96 € TZB- komplet, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Január 2023
Dohoda o splátkach
Doh 2023/01
12 836,98 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. December 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/56
9 734,00 € Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03997
ZoPD 2022/05
7 785,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
zml 2022/03
7 260,00 € SPIŠ CLEAN s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
zml 2023/05
7 260,00 € SPIŠ CLEAN s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01490
ZoPD 2023/03
7 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04736
ZoPD 2023/09
7 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
KuZ 2023/02
6 250,00 € Mgr. art. Robo Kočan Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. December 2022
Zmluva o dielo č. 012022
ZoD 2022/58
5 400,00 € KRIM TEAM, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05538
ZoPD 2022/09
5 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00096
ZoPD 2023/01
4 400,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
KuZ 2023/01
4 200,00 € Mgr. art. Marek Brincko Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01480
ZoPD 2023/02
3 500,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024
DZ 2024/04
3 350,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
KuZ 2024/02
3 230,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 3/2024
DZ 2024/03
3 100,00 € Daniela Kapráľová Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZoPD 2022/07
3 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024
KuZ 2024/05
2 600,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04578
ZoPD 2023/08
2 500,00 € Fond na podporu umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi