Centrálny register zmlúv

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2022
Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
3/2022
0,00 € EMATRADE s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
29. Marec 2022
Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytnutí služieb
4/2022
0,00 € MASO J+L, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
29. Marec 2022
Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytnutí služieb
5/2022
0,00 € SIMCOR-M, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
1. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
7/2022
0,00 € Tropico.sk, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
9. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
8/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
9/2022
0,00 € CK FANY Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
9. Marec 2023
Zmluva o nájme športového areálu
10/2022
0,00 € Základná škola, Pionierska 33, Čaňa OZ Rami Academy
5. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
78/1/2022
0,00 € CK Andromeda, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Zmluva o zájazde
79/2/2022
0,00 € WACHUMBA ck s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
SZ2022/KE1239
0,00 € ESPIK Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Kúpna zmluva
1/2023
0,00 € RAJO, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
9. Marec 2023
Zmluva o dielo
2/2023
0,00 € O.K.P.- Stav s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
3/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
10. Máj 2023
Zamestnávateľská zmluva
4/2023
0,00 € NN Tatry Sympatia Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023
0,00 € Základná škola, Pionierska 33, Čaňa ŠK Hornets Košice - mládež o.z.
13. Jún 2023
Z M L U V A č. 41/2023 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
6/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
89/2023
0,00 € EASTFOOD s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU
89/1/2023
0,00 € BAKERY MM s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUV A O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOV ARU
89/2/2023
0,00 € MASO J + L, s.r.o Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUV A O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOV ARU
89/3/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa