Centrálny register zmlúv

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o prenájme telocvične
021/2024
264,00 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Lukáš Rozman
20. Máj 2024
Zmluva o prenájme telocvične
022/2024
117,00 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce MVDr. Dominika Stašová, PhD.
15. Marec 2024
Zmluva o verejnom obstarávaní
002/2024
44 083,59 € INMEDIA spol. s r. o. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
15. Marec 2024
Rámcová dohoda
018/2024
26 799,51 € Bidfood Slovakia s.r.o, Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
15. Marec 2024
Rámcová dohoda
019/2024
38 959,00 € MASO J+L, s.r.o. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
6. Marec 2024
Zmluva oudelení licencie
015/2024
417,60 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
6. Marec 2024
Zmluva o poisteni žiakov
016/2024
1 564,90 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
6. Marec 2024
Zmluva o umiestnení automatu
017/2024
420,00 € P-ONE, s.r.o. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme telocvične
020/2024
253,54 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce ŠK Strix
5. Marec 2024
Lyžiarský výcvik
018/2223
120,00 € Penzión LUCS Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme telocvične
007/2024
48,00 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Základná organizácia JDS v Sečovciach
5. Marec 2024
Zmluva o poisteni PC
014/2024
290,54 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
21. Február 2024
Zmluva o verejnom obstarávaní
001/2024
34 129,69 € INMEDIA spol. s r. o. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
21. Február 2024
Zmluva o verejnom obstarávaní
003/2024
18 809,50 € Marián Rozman Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
21. Február 2024
Zmluva o prenájme telocvične
004/2024
128,00 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Cyril Ihnát
21. Február 2024
Zmluva o prenájme telocvične
005/2024
368,00 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Denis Migal'
21. Február 2024
Zmluva o prenájme telocvične
006/2024
368,00 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Ján Pačuta
21. Február 2024
Zmluva o prenájme telocvične
008/2024
114,65 € Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Rimkat. farnosť Nanebovzatia Panny Marie
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci
013/2024
0,00 € Penzión LUCS Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
21. Február 2024
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku
012/2024
4 320,00 € Penzión LUCS Základná škola, Obchodná 5, Sečovce