Centrálny register zmlúv

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične
013/2023
253,54 € ŠK Strix ŠK Strix
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične
014/2023
299,00 € MVDr. Dominika Stašová, PhD. MVDr. Dominika Stašová, PhD.
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične
016/2023
384,00 € Denis Migal' Denis Migal'
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične
018/2023
343,90 € ŠK Zemplín ŠK Zemplín
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične
017/2023
240,00 € Ján Pačuta Ján Pačuta
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične
019/2023
78,45 € Rimkat. farnosť Nanebovzatia Panny Marie Rimkat. farnosť Nanebovzatia Panny Marie
15. November 2023
Zmluva o prenájme telocvične a učebných priestorov
020/2023
304,44 € Centrum voľného času Sečovce Centrum voľného času Sečovce
9. Jún 2023
Doprava žiakov na lyžiarský výcvik
016/2223
1 260,00 € Medzinárodná autobusová doprava Miroslav Migaľ ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Doprava žiakov na lyžiarský výcvik
016/2223
1 260,00 € Medzinárodná autobusová doprava Miroslav Migaľ ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Ubytovaniea stravovanie žiakov počas lyžiarkeho výcviku
017/2223
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Ubytovaniea stravovanie žiakov počas lyžiarkeho výcviku
017/2223
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
018/2223
Lyžiarský výcvik
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
018/2223
Lyžiarský výcvik
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
8. Február 2023
Zmluva o prenájme telocvične
010/2223
36,36 € Eva Jakimová Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
8. Február 2023
Zmluva o prenájme telocvične
014/2223
280,00 € M&T Insieme, s.r.o., Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
8. Február 2023
Zmluva o prenájme telocvične
013/2223
350,00 € Ján Pačuta Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
8. Február 2023
Zmluva o prenájme telocvične
012/2223
280,00 € PRO KIDS o. z. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
8. Február 2023
Zmluva o prenájme telocvične
011/2223
154,00 € Lukáš Rozman Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
8. Február 2023
Zmluva o prenájme telocvične
015/2023
30,30 € Materské centrum Sovička Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
12. November 2022
Zmluva o prenájme priestorov pre Základnú umeleckú školu Sečovce
007/2223
106,60 € Základná umelecká škola Sečovce ZŠ, Obchodná 5, Sečovce