Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o dielo č.7/2023
Zmluva o dielo č.7/2023
0,00 € Energetický management, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
23. Marec 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 53/právne/2018 zo dňa 26.02.2018
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 53/právne/2018 zo dňa 26.02.2018
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 9/2008
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. GRYF MEDIA, s.r.o.
30. Marec 2023
Dohoda o skončneí zmluvného vzťahu
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. M KREO, s.r.o.
3. Apríl 2023
dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie konateľa
6278275
0,00 € Mikuláš Kolesár Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Apríl 2023
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.2
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.2
0,00 € MIS Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Apríl 2023
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.3
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.3
0,00 € MIS Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Apríl 2023
Zmluvao dielo č. 2/2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
0,00 € REVIMONT-DG, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služby Smart Data
Zmluvao poskytovaní služby Smart Data
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
2. Máj 2023
Dohoda o skončení Rámcovej dohody č. 38/2021 zo dňa 14.12.2021 v zneníé Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2022
Dohoda o skončení Rámcovej dohody č.38/202
0,00 € VALIN s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 9-2023
Zmluva o dielo č. 9-2023
0,00 € SÚDST, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. Máj 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou 1/2022 Rámcová dohoda
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou 1/2022
0,00 € ESKO, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku číslo zmluvy: 14/2023
Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku číslo zmluvy: 14/2023
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1. Jún 2023
Rámcová dohoda č. 15-2023
Rámcová dohoda č.15-2023
0,00 € RENOP, spol. s r.o., registrovaný sociálny podnik Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
2. Jún 2023
DODATOK č.1 k Zmluve združenej dodávke plynu zo dňa 15.11.2022
360007099/1/2022/P
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Jún 2023
dodatok č. 1 k Zmluve o dočasnom užívaní nebytových priestorov uzavretej dňa 14.02.2022
dodatok č. 1 k Zmluve o dočasnom užívaní nebytových priestorov uzavretej dňa 14.02.2022
0,00 € SIRS -Development, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo:1009901296 dodatok č.1
7303110 Dodatok č. 1
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-parc.č. KN C 1472/1, 1472/208, 5831/2, 7695/1 v rozsahu 24m2 - umiestnenie a uloženie elektrických prípojok a troch oceľových stĺpov
418/2023
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva o združenej dodávke plynu 36007099/1/2023/P
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 2
1009901296
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.