Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby Systém výberu cestovného podpísaný dňa 05.03.2021
4-2021
0,00 € Bee-Tech Sp. z o. o. Sp. komandytowa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby Systém výberu cestovného podpísaný dňa 05.03.2021
4-2021
0,00 € Bee-Tech Sp. z o. o. Sp. komandytowa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 30.07.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.03.2023
31-2021
0,00 € Mikuláš Kolesár Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla
14-2024
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 15/2024
15/2024
0,00 € Ing. Michal Bajzík - Dronové Zábery Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. Marec 2024
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 46/2022 zo dňa 14.12.2022
46/2022
0,00 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.11.2003
56-2003
0,00 € SAFETYKLEEN SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Dodatok č. 2 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č. 6/2019NKK
5-2019
0,00 € T+T, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
19-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
20-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Apríl 2024
ZMLUVA
21-2024
0,00 € Argi Academy Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
25-2024
0,00 € Okte, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2024-000476-00
23-2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
20. Máj 2024
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-230280
SKBZ-230280
0,00 € Aricoma Systems s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
10-2024
0,00 € Slovenská správa ciest Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
33-2024
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
4. Október 2022
kúpna zmluva
35-2022
100,00 € Štefan Brázdik Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
32-2022
130,00 € Bc. Tomáš Vavruša Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. September 2022
Zmluva o reklame
31-2022
200,00 € ESKO, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Máj 2022
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
6-2022
Doplnená
348,58 € SIRS -Development, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.