Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
ZMLUVA O DIELO „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"
ZMLUVA O DIELO „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"
Doplnená
28 948 072,05 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Október 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza"
2130/AE00/2023
6 149 951,44 € Ministerstvo dopravy SR Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1432/2023/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER
Zmluva o termínovanom úvere č. 1432/2023/UZ
3 065 495,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Október 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L880-121-12 zo dňa 30.05.2018
3160/2022
1 925 543,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Marec 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L880-121-12 zo dňa 30.05.2018
808/2023
1 925 543,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Marec 2024
Rámcová dohoda
1-2024
1 690 875,00 € NDŽs.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. December 2022
Zmluva o dielo
50-2022
552 800,00 € Ing. Ivo Herman, CSc. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1465/2022/UZ
1465/2022/UZ
Doplnená
400 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Rámcová dohoda č. 37 / 2023
Rámcová dohoda č. 37 / 2023
387 660,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o dielo
56-2022
335 586,00 € CEPENA, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54d/2023
Rámcová dohoda č. 54d/2023
320 985,97 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002118 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002118 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
196 889,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54a/2023
Rámcová dohoda č. 54a/2023
189 046,89 € SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č.5519001913 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
5519001913
177 731,10 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54b/2023
Rámcová dohoda č. 54b/2023
160 001,10 € ZLINER s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 12-2023
Zmluva o dielo č. 12-2023
141 153,44 € EL-TECH, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54e/2023
Rámcová dohoda č. 54e/2023
127 417,64 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Kúpna zmluva číslo 9006025
Kúpna zmluva číslo 9006025
127 057,87 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 54c/2023
54c-2023
125 427,46 € MAKRO - ND s pol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. December 2023
Zmluva č. 47/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 47/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
122 968,30 € EDYMAX Facility Management SE Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.