Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 16/2022 (zhodnotenie ZF)
196/2022
0,00 € Mgr. Michaela Jozeková Kysucké múzeum
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 22/2022 (zhodnotenie ZF)
202/2022
0,00 € Janka Strapačová Kysucké múzeum
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 23/2022 (zhodnotenie ZF)
203/2022
0,00 € Darina Hnidková Kysucké múzeum
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 10/2021
204/2022
0,00 € GeoTour Kysucké múzeum
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 24/2022 (zhodnotenie ZF)
205/2022
0,00 € Milada Oberbüchlerová Kysucké múzeum
7. December 2022
Darovacia zmluva č. 28/2022 (zhodnotenie ZF)
210/2022
0,00 € Anna Kluzioková Kysucké múzeum
7. December 2022
Darovacia zmluva č. 27/2022 (zhodnotenie ZF)
209/2022
0,00 € Antónia Beluská Kysucké múzeum
7. December 2022
Darovacia zmluva č. 26/2022 (zhodnotenie ZF)
208/2022
0,00 € Antónia Beluská Kysucké múzeum
7. December 2022
Darovacia zmluva č. 25/2022 (zhodnotenie ZF)
207/2022
0,00 € Miroslava Jančulová Kysucké múzeum
8. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č.SNM-GR-CEMUZ-2021/2579
211/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum Kysucké múzeum
8. December 2022
Darovacia zmluva č. 29/2022 (zhodnotenie ZF)
212/2022
0,00 € Alena Mozolová Kysucké múzeum
14. December 2022
Darovacia zmluva č. 30/2022 (zhodnotenie ZF)
219/2022
0,00 € Stanislav Lúhový Kysucké múzeum
23. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 25/2022
224/2022
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucké múzeum
12. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 01/2023/KM/ZoV
01/2023/KM/ZoV
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Kysucké múzeum
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 02/2023/KM/ZoV
02/2023/KM/ZoV
0,00 € Západoslovenské múzeum Kysucké múzeum
30. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 08/2023/KM
08/2023/KM
0,00 € Mgr. Janka Latková Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 09/2023/KM
09/2023/KM
0,00 € Martina Cyprichová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 17/2023/KM
17/2023/KM
0,00 € Mgr. Emília Findrová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 16/2023/KM
16/2023/KM
0,00 € Ing. Monika Perďochová Kysucké múzeum
31. Január 2023
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 15/2023/KM
15/2023/KM
0,00 € Ivana Husanicová Kysucké múzeum