Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 127/2023/KM
127/2023/KM
0,00 € Peter Kolembus Kysucké múzeum
11. September 2023
Mandátna zmluva č. 130 /2023/ KM
130/2023/KM
0,00 € Mgr. art. Aleš Šedivec Kysucké múzeum
11. September 2023
Mandátna zmluva č. 129/2023/KM
129/2023/KM
0,00 € Liška a spol. s r. o. Kysucké múzeum
19. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 134/2023/KM
134/2023/KM
0,00 € Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké múzeum
26. September 2023
Mandátna zmluva č. 131/2023/KM
131/2023/KM
Doplnená
0,00 € doc. akad. mal. Pavel Choma Kysucké múzeum
11. Október 2023
Mandátna zmluva č. 138/2023/KM
138/2023/KM
0,00 € MSc (Arch) Katarína Labáthová Kysucké múzeum
7. November 2023
Darovacia zmluva č. 143/2023/KM
143/2023/KM
0,00 € Žela Tomášková Kysucké múzeum
7. November 2023
Darovacia zmluva č. 144/2023/KM
144/2023/KM
0,00 € Renáta Janíková Kysucké múzeum
8. November 2023
Darovacia zmluva č. 148/2023/KM
148/2023/KM
0,00 € Viera Barteková Kysucké múzeum
8. November 2023
Darovacia zmluva č. 149/2023/KM
149/2023/KM
0,00 € Alena Buchtová Kysucké múzeum
8. November 2023
Darovacia zmluva č. 150/2023/KM
150/2023/KM
0,00 € Alena Buchtová Kysucké múzeum
9. November 2023
Darovacia zmluva č. 151/2023/KM
151/2023/KM
0,00 € Zuzana Kubicová Jesenská Kysucké múzeum
9. November 2023
Darovacia zmluva č. 152/2023/KM
152/2023/KM
0,00 € Emília Tutková Kysucké múzeum
10. November 2023
Darovacia zmluva č. 145/2023
145/2023/KM
0,00 € Ing. Ladislav Beleščák Kysucké múzeum
13. November 2023
Darovacia zmluva č. 154/2023/KM
154/2023/KM
0,00 € Matej Buchta Kysucké múzeum
15. November 2023
Darovacia zmluva č. 158/2023/KM
158/2023/KM
0,00 € Ing. Ján Gajdošík Kysucké múzeum
16. November 2023
Darovacia zmluva č. 159/2023/KM
159/2023/KM
0,00 € Peter Garaj Kysucké múzeum
16. November 2023
Darovacia zmluva č. 163/2023/KM
163/2023/KM
0,00 € Anna Jozeková Kysucké múzeum
16. November 2023
Darovacia zmluva č. 162/2023/KM
162/2023/KM
0,00 € Lukáš Kubiatko Kysucké múzeum
16. November 2023
Darovacia zmluva č. 161/2023/KM
161/2023/KM
0,00 € Kvetoslav Gregor Kysucké múzeum