Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o propagačnej a inzertnej činnosti
68/2023/KM
460,80 € CB Media, s.r.o. Kysucké múzeum
10. Máj 2022
Zmluva o odborných službách
093/2022
400,00 € Ing. Katarína Hlavatá - audítor Kysucké múzeum
15. December 2022
Zmluva o dielo – odborný preklad č. 5/2022
222/2022
400,00 € Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. Kysucké múzeum
7. November 2023
Kúpna zmluva č. 146/2023/KM
146/2023/KM
280,00 € Terézia Litviková Kysucké múzeum
30. Júl 2022
Zmluva o dielo – recenzný posudok č. 1/2022
130/2022
250,00 € doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Kysucké múzeum
30. Júl 2022
Zmluva o dielo – recenzný posudok č. 2/2022
131/2022
250,00 € PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. Kysucké múzeum
12. December 2022
Zmluva o dielo – recenzný posudok č. 3/2022
218/2022
250,00 € Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Kysucké múzeum
14. December 2022
Zmluva o dielo – recenzný posudok č. 4/2022
221/2022
250,00 € Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. Kysucké múzeum
16. Máj 2023
Sponzorská zmluva č. 92/2023/KM
92/2023/KM
250,00 € Capek s.r.o. Kysucké múzeum
8. September 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu č. 128/2023/KM
128/2023/KM
250,00 € Anna Višňovská Kysucké múzeum
14. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 132/2023/KM
132/2023/KM
250,00 € Jaroslav Masnica Kysucké múzeum
16. November 2023
Kúpna zmluva č. 164/2023/KM
164/2023/KM
220,00 € Zuzana Hájniková Kysucké múzeum
20. Máj 2022
Sponzorská zmluva č. 1/2022
094/2022
200,00 € Capek s.r.o. Kysucké múzeum
27. Máj 2022
Nájomná zmluva výstavných predmetov č. 1/2022
099/2022
200,00 € ENTO TERA Michal Zachar Kysucké múzeum
15. Jún 2022
Sponzorská zmluva č. 5/2022
112/2022
200,00 € KostraBike, s.r.o. Kysucké múzeum
27. September 2022
Zmluva o výpožičke č. 21/2022
148/2022
200,00 € Mesto Turzovka Kysucké múzeum
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 07/2022 (nákup ZP)
187/2022
200,00 € Jarmila Stančová Kysucké múzeum
14. December 2022
Kúpna zmluva č. 10/2022 (nákup ZP)
220/2022
200,00 € Ivica Jendrišáková Kysucké múzeum
17. Máj 2023
Nájomná zmluva výstavných predmetov č. 96/2023/KM
96/2023/KM
200,00 € Pavol Vanek, Dominik Rajninec Kysucké múzeum
19. Máj 2023
Sponzorská zmluva č. 97/2023/KM
97/2023/KM
200,00 € KostraBike, s.r.o. Kysucké múzeum