Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
149/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kysucké múzeum
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV-2022/2932
153/2022
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Kysucké múzeum
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. SNM-MT.ZOV-2022/2933
154/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Kysucké múzeum
17. Október 2022
Zmuva o výpožičke zbierkového predmetu č. ZVZP 3/2022
144/2022
0,00 € Liptovské múzeum Kysucké múzeum
17. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2022-016
155/2022
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Kysucké múzeum
10. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 22/2022
158/2022
0,00 € Historický spolok sv. Šebastiána Kysucké múzeum
16. November 2022
Komisionárska zmluva č.7/2022
159/2022
0,00 € T Summit,s.r.o Kysucké múzeum
16. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 23/2022
160/2022
0,00 € Tomáš Just Kysucké múzeum
16. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 24/2022
161/2022
0,00 € Ing. Ladislav Geleta Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 33/2022
162/2022
0,00 € Mária Pragerová Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 34/2022
163/2022
0,00 € Anastázia Urbánková Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 40/2022
169/2022
0,00 € Silvia Zajacová Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 39/2022
168/2022
0,00 € Zdenka Slezáková Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 38/2022
167/2022
0,00 € Lýdia Homolová Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 37/2022
166/2022
0,00 € Martina Cyprichová Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 36/2022
165/2022
0,00 € Mária Sačeková Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 35/2022
164/2022
0,00 € Marta Chabrečková Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 46/2022
175/2022
0,00 € Bernadetta Najdeková Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 45/2022
174/2022
0,00 € Antonie Tučková Kysucké múzeum
18. November 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 44/2022
173/2022
0,00 € Mária Jurišová Kysucké múzeum