Centrálny register zmlúv

Kysucké múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Dodatok č.1 o skončení Zmluvy o výpožičke č. 09/2021
068/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska a stavebná Kysucké múzeum
20. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a iného hnuteľného majetku č.07/2022
070/2022
0,00 € Považské múzeum Kysucké múzeum
23. Apríl 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1/2022
071/2022
Doplnená
0,00 € Obec Nová Bystrica Kysucké múzeum
23. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2022
072/2022
0,00 € VysledkovyServis s.r.o. Kysucké múzeum
26. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2022
074/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Kysucké múzeum
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000479738/8180
075/2022
0,00 € Štatna pokladnica Kysucké múzeum
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000479754/8180
076/2022
0,00 € Štatna pokladnica Kysucké múzeum
28. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. 11/2022
081/2022
0,00 € Anton Kadura Kysucké múzeum
28. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. 12/2022
082/2022
0,00 € Mgr. Eva Comorková - Kadurová Kysucké múzeum
2. Máj 2022
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb
084/2022
0,00 € Ticketware SE Kysucké múzeum
2. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 1/2022
083/2022
0,00 € Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kysucké múzeum
5. Máj 2022
Komisionárska zmluva č. 4/2022
090/2022
0,00 € Agosto s.r.o. Kysucké múzeum
5. Máj 2022
Darovacia zmluva
089/2022
0,00 € Národná banka Slovenska Kysucké múzeum
9. Máj 2022
Komisionárska zmluva č. 3/2022
092/2022
0,00 € Dana Obuchová Kysucké múzeum
24. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 4/2021/CLaO zo dňa 24.11.2021
095/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Kysucké múzeum
24. Máj 2022
Darovacia zmluva
096/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Kysucké múzeum
26. Máj 2022
Komisionárska zmluva č. 5/2022
098/2022
0,00 € Marta Žemelová - M.M-Decor Kysucké múzeum
26. Máj 2022
Sponzorská zmluva č. 2/2022
097/2022
0,00 € SPEDOS-Slovensko, spol s r.o. Kysucké múzeum
27. Máj 2022
Zmluva o obstaraní predaja veci č. 32/2022
100/2022
0,00 € ENTO TERA Michal Zachar Kysucké múzeum
31. Máj 2022
Sponzorská zmluva č. 3/2022
101/2022
0,00 € AUTOPROFIT, s.r.o. Kysucké múzeum