Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 23/AV/2022
23/AV/2022
Doplnená
640,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ľuboš Urdzík, Mgr. Silvia Urdzíková
14. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 36_ZoS_2022
36/ZoS/2022
800,00 € Škola umeleckého priemyslu Kežmarok Podtatranské múzeum v Poprade
19. Október 2022
Poistná zmluva č. 11-419643
11-419643
Doplnená
942,40 € Union poisťovňa, a. s., Podtatranské múzeum v Poprade
26. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 39/ZoS/2022
39/ZoS/2022
1 500,00 € Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade
9. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 10/ZoD/2023
10/ZoD/2023
1 500,00 € City TV, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
9. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 11/ZoD/2023
11/ZoD/2023
1 600,00 € City TV, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.10/ZoD/2022
10/ZoD/2022
1 620,00 € Ing. Peter Bendík - THERMGAS Podtatranské múzeum v Poprade
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03942
22-540-03942
2 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04036
22-540-04036
2 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
19. Jún 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 18/AD/2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 18/AD/2022
2 471,00 € Ing. arch. Vladimír Šimkovič 1947 AA Podtatranské múzeum v Poprade
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 25/ZoD/2022
25/Zod/2022
2 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 26/ZoD/2022
26/ZoD/2022
2 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade
12. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424868
11-424868
2 886,40 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02473
23-540-02473
3 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
10. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. VHÚ-78-10/2023
VHÚ-78-10/2023
3 162,60 € Podtatranské múzeum v Poprade Vojenský historický ústav
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 26/ZoD/2023
26/ZoD/2023
3 800,00 € SK restauro s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-521-01216
23-521-01216
4 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
28. Apríl 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru investora č.11/Ztd/2022
11/Ztd/2022
Doplnená
4 800,00 € DKI Invest s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02527
23-540-02527
5 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
12. Január 2023
Poistná zmluva č. 1159196
1159196
5 565,09 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade