Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Zmluva č. 023057
023057
300,00 € Joma Travel, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
23. August 2023
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 11-4-19643
Dodatok č. 1
216,87 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
12. December 2023
Poistná zmluva č. 78901475
78901475
206,40 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
13. Máj 2022
Autorská zmluva o dielo č. 14/ZoD/2022
14/ZoD/2022
200,00 € Adam Benko – Hranovnická modrotlač Podtatranské múzeum v Poprade
5. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 31/ZoS/2023
31/ZoS/2023
200,00 € K&K Drevoateliér s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
9. August 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 28/DoS/2023
28/DoS/2023
200,00 € Podtatranské múzeum v Poprade OZ Môj Princ
8. Február 2024
Zmluva o platbe členského príspevku č. 42/2024
Zmluva o platbe členského príspevku č. 42/2024
150,00 € Zväz múzeí na Slovensku Podtatranské múzeum v Poprade
25. Január 2023
Zmluva č. 42/2023 o platbe členského príspevku
42/2023
120,00 € Zväz múzeí na Slovensku Podtatranské múzeum v Poprade
30. September 2022
Kúpna zmluva č. 33/KZ/2022
33/KZ/2022
90,00 € Milan Petráš Podtatranské múzeum v Poprade
12. December 2023
Poistná zmluva č. 72902444
72902444
80,00 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
9. November 2022
Licenčná zmluva č. 34/LZf/2022
34/LZf/2022
19,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Rozhlas a televízia Slovenska
6. Október 2023
Licenčná zmluva č. 37/LZ-F/2023
37/LZ-F/2023
17,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Welcome, spol. s r.o.
10. November 2023
Licenčná zmluva č. 39/LZ-F/2023
39/LZ-F/2023
17,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Andrej Litvin
22. August 2022
Licenčná zmluva č.27/LZf/2022
27/LZf/2022
5,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Štúdio J+J, s.r.o., Ing. arch. Magdaléna Janovská
20. Apríl 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografického materiálu (fotografie, reprodukcie fotografií, skeny) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade
09/LZ-F/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Muzeum hlavního města Prahy
3. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 5/2022
Zmluva o výpožičke č. 5/2022
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade
12. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 13/VZ/2022
13/VZ/2022
0,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre Podtatranské múzeum v Poprade
23. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 16/DZ/2022
16/DZ/2022
0,00 € Stanislava Lištiaková Podtatranské múzeum v Poprade
11. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 15/DZ/2022
15/DZ/2022
0,00 € Magdaléna Rybarčáková Podtatranské múzeum v Poprade
22. Júl 2022
Licenčná zmluva č. 24/LZ-F/2022
24/LZ-F/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Obec Nová Lesná