Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Licenčná zmluva č. 22/LZ-F/2022
22/LZ-F/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Mgr. Lucia Almášiová
11. August 2022
Dohoda o spolupráci č. 28/DoS/2022
28/DoS/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade OZ Môj Princ
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 222ZOD029
Dodatok č.1
0,00 € D&K klima, s. r. o Podtatranské múzeum v Poprade
28. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
0,00 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20211607/2
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20211607/2
0,00 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
0,00 € MAKO - kovovýroba, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
0,00 € MAKO - kovovýroba, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 222ZOD029
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 222ZOD029
0,00 € D&K klima, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
11. Október 2022
Darovacia zmluva č.37/DZ/2022
37/DZ/2022
0,00 € Janka Medžová Podtatranské múzeum v Poprade
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. 8/2022
8/2022
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade
4. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
0,00 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
11. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012808
6303012808
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Podtatranské múzeum v Poprade
2. December 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 41/ZV/2022
41/ZV/2022
Doplnená
0,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i Podtatranské múzeum v Poprade
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015466
7500015466
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Podtatranské múzeum v Poprade
22. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 45/VZ/2022
45/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad
5. Január 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 47/ZZS/2022
47/ZZS/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
5. Január 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 48/ZSOÚ/2022
48/ZSOÚ/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 338/2022/AXNV
338/2022/AXNV
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 44/VZ/2022
44/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Mesto Spišská Belá
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
1/2023
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade