Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024019
44,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 Mgr. Petra Vaněk
17. Október 2023
Dodatok k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 62128403
2023041
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
13. December 2023
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
2023058
0,00 € FEDOREX-Ing. Fedor Anton Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
21. December 2023
Kolektívna zmluva
2023059
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023049
6 691,90 € Turpek, s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023050
74 508,93 € NORDFOOD s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023051
38 478,12 € A Fresh, s. r. o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023052
5 612,58 € ATC-JR, s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023053
27 611,47 € Ján Machovič EDEN Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023054
15 312,28 € AG FOODS SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023055
27 698,78 € BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023056
7 275,95 € Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
10. December 2023
Rámcová zmluva
2023057
24 482,88 € Mäsovýroba s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023040
94,50 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 Centrum voľného času
25. Október 2023
Poistná zmluva
2023046
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023038
495,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 Tenisový klub Vrútky
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023037
594,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 STK Martin-Priekopa, tenisový klub
27. September 2023
Zmluva o výpožičke
2023036
1 842,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 Centrum voľného času
31. August 2023
Licenčná zmluva
2023025
0,00 € Seyfor Slovensko a.s. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
23. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8