Centrálny register zmlúv

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zamestnávateľská zmluva
2023-11
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2023-12
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-13
212,00 € IVCM Informačné a vzdelávacie centrum mladých Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
21. December 2023
Kolektívna zmluva
2023-14
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
16. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
2023-10
1 600,00 € Matej Fehér - Mediacity Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-04
250,00 € Mária Riasová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-05
552,00 € Alžbeta Mágyelová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-06
552,00 € Extreme Sport Club Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-07
276,00 € Henrieta Mártonová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-08
270,00 € Ing. Janette Hostmann Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-09
405,00 € Jozefína Šnúriková Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023-03
39 757,90 € Hegyi Imrich - PROF ST Fiľakovo Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
8. Február 2023
Kolektívna zmluva
2023-02
0,00 € ZO OZ PŠaV Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
17. Január 2023
Zmluva o združených dodávkach elektriny
2023-01
0,00 € Met Slovakia a. s. Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
11. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služby
2022-08
1 465,00 € Matej Fehér - Mediacity Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
27. Október 2022
Rámcová dohoda - osviežujúce nápoje
2022-15
5 918,00 € AG FOODS SK s. r. o. Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022-13
510,00 € Extreme Sport Club Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022-14
510,00 € Alžbeta Mágyelová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022-09
1 500,00 € IVCM Informačné a vzdelávacie centrum mladých Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022-10
510,00 € Henrieta Mártonová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo