Centrálny register zmlúv

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
45/2023
0,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa OZ ZO pri ZŠ Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
30. November 2023
Zmluva o obsluhe tepelno - technických zariadení
46/2023
0,00 € Stefe Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
24. November 2023
Kúpna zmluva
44/2023
1 666,00 € PaedDr. Gabirela Spišáková - Majster papier Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
21. November 2023
Zmluva o bezúročnej pôžičke
43/2023
0,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Alžbeta Majorošová
21. November 2023
Zmluva o bezúročnej pôžičke
Zmluva o bezúročnej pôžičke
0,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Alžbeta Sélešová
14. November 2023
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
42/2023
0,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Futbalový klub Mesta Tornaľa
23. Október 2023
Dohoda o použití cestného mot. vozidla
39/2023
0,00 € Bogoeska Timea Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
23. Október 2023
Dohoda o použití cestného mot. vozidla
40/2023
0,00 € Mičková Zuzana Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
20. Október 2023
Zmluva o zverení majetku do správy
38/2023
204 618,17 € Mesto Tornaľa Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
17. Október 2023
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
37/2023
0,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Palócok ,oz
11. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2023/2024
35/2023
0,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Stredná odborná škola -Szakközépiskola
11. Október 2023
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
36/2023
8,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa LVD S3
26. September 2023
Dohoda o použití cestného mot. vozidla
33/2023
0,00 € Zuzana Mičková Mgr. Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
26. September 2023
Dohoda o použití cestného mot. vozidla
34/2023
0,00 € Miroslava Kovalančíková Mgr, Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
21. September 2023
Dohoda o použití cestného mot. vozidla
32/2023
0,00 € Mgr. Henrieta Balogová Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
20. September 2023
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
31/2023
12,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Tomáš Slovjak
19. September 2023
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
30/2023
12,00 € Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 98201 Tornaľa Mgr. Danišová Drahomíra
7. September 2023
Sponzorská zmluva
29/2023
0,00 € Stefe Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
24. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
27/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná a. s. Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
24. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_111 o vzájomnnej spolupráci pri implementácii projektových aktivit
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_111
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa