Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Doplnená
565 113,00 € Secret real s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Júl 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-033-OÚ
2022-033-OÚ
552 261,43 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 80/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 80/2023/ORP
Doplnená
548 907,65 € KVANT spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Jún 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-7
Z-2021/004-7
520 193,90 € Fond na podporu športu Trnavský samosprávny kraj
26. Júl 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-7
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-7
520 193,90 € Fond na podporu športu Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
483 530,22 € MARO, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
480 000,00 € KIRA, n. o. Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
443 991,95 € MARO, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
10. August 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AWL6-122-59 zo dňa 15.6.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AWL6-122-59 zo dňa 15.6.2021
425 273,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
408 080,88 € STRABAG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
407 833,38 € PALKOVIČ-SK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o dielo 15/2022/OSaP
15/2022/OSaP
406 031,62 € TOMRA STAV, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
16. September 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave Trnavský samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
388 000,00 € KIRA, n.o. Trnavský samosprávny kraj
28. August 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AZA2-122-59 zo dňa 15.10.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AZA2-122-59 zo dňa 15.10.2021
375 673,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
16. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
370 066,06 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
369 540,00 € KIRA, n.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.02.2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.02.2022
366 765,56 € I N V E X spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 70/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 70/2023/ORP
355 283,27 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID5-223-47 zo dňa 17.3.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID5-223-47 zo dňa 17.3.2021
339 878,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj