Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
408 080,88 € STRABAG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
407 833,38 € PALKOVIČ-SK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
12. Júl 2022
Zmluva o dielo 15/2022/OSaP
15/2022/OSaP
406 031,62 € TOMRA STAV, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
16. September 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave Trnavský samosprávny kraj
28. August 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AZA2-122-59 zo dňa 15.10.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AZA2-122-59 zo dňa 15.10.2021
375 673,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
16. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
370 066,06 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.02.2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.02.2022
366 765,56 € I N V E X spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 70/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 70/2023/ORP
355 283,27 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Zmluva o dielo 12/2022/OSaP
12/2022/OSaP
339 181,90 € JZPVK - Company, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BLV7-223-68
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BLV7-223-68
327 220,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-01-OÚ
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-01-OÚ
313 534,77 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 71/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 71/2023/ORP
306 192,61 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
288 570,00 € TOLERANCIA22 n.o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
285 952,00 € TOLERANCIA22 n.o. Trnavský samosprávny kraj
20. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
285 481,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
15. August 2023
ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
274 680,00 € TransData s.r.o Trnavský samosprávny kraj
24. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
272 956,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
11. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
272 405,00 € TOLERANCIA22 n.o. Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
272 160,00 € Rehoľa menších bratov Františkánov Trnavský samosprávny kraj
28. September 2022
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-037-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-037-OÚ
272 160,00 € Gymnázium Ivana Kupca Trnavský samosprávny kraj