Centrálny register zmlúv

Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
zmluva o spolupráci
7/2023
0,00 € PLANTEX S.R.O. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
17. Február 2023
dodatok k rámcovej dohode na dodanie potravín
6/2023
0,00 € Dušan Bellay- DUMA Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
16. Február 2023
zmluva o poskytovaní stravy
3/2023
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
13. Február 2023
zmluva o poskytovaní stravy
1/2023
0,00 € Dušan Bellay- DUMA Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
13. Február 2023
zmluva o poskytovaní stravy
2/2023
0,00 € Mäsovýroba PATA s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
13. Február 2023
zmluva o poskytovaní stravy
4/2023
0,00 € Vančo s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
13. Február 2023
zmluva a poskytovaní služieb
5/2023
0,00 € ALATERE s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
24. Január 2023
zmluva a poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € ALATERE s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
12. Január 2023
kolektívna zmluva
-CRZ-
0,00 € Materská škola Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
10. Január 2023
zmluva o dodávke elektriny
-CRZ-
0,00 € MET Slovakia a.s. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
9. Január 2023
zmluva o poskytovaní stravy
-CRZ-
0,00 € Vančo s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
9. Január 2023
zmluva o poskytovaní stravy
-CRZ-
0,00 € Dušan Bellay- DUMA Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
9. Január 2023
zmluva o poskytovaní stravy
-CRZ-
0,00 € Mäsovýroba PATA s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
5. December 2022
o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
-CRZ-
19,00 € Enviromentálny fond Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
2. December 2022
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
-CRZ-
0,00 € Enviromentálny fond Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
2. December 2022
o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
-CRZ-
19 930,00 € Enviromentálny fond Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
18. November 2022
Zmluva o dielo - Školský dvor, ktorý učí environmentálne
2/2022
20 976,00 € Karol Simonek - INTER Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, 92601 Sereď
11. November 2022
zmluva o poskytovaní stravy
-CRZ-
0,00 € Detské centrum- jasle Sovička Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
27. September 2022
poistná zmluva
-CRZ-
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď
22. September 2022
dodatok č. 4 k rámcovej dohode
-CRZ-
0,00 € Mäsovýroba PATA s.r.o. Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď