Centrálny register zmlúv

Základná škola, Nitrianska 98, Branč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-803503441188
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
30. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve
5509000464
0,00 € Komunálna poisťovňa Základná škola, Nitrianska 98, Branč
30. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
550 9001229
0,00 € Komunálna poisťovňa Základná škola, Nitrianska 98, Branč
27. November 2023
Preberací protokol číslo 0556/2023-21/018 na základe kúpnej zmluvy 0556/2023
0556/2023-21/018
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola, Nitrianska 98, Branč
2. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Edusteps Základná škola, Nitrianska 98, Branč
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Ing. Pavel Kvetan Základná škola, Nitrianska 98, Branč
19. September 2023
Poistná zmluva
4801902687
0,00 € Komunálna poisťovňa Základná škola, Nitrianska 98, Branč
19. September 2023
Poistná zmluva
443 9009469
0,00 € Komunálna poisťovňa Základná škola, Nitrianska 98, Branč
19. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
550 9000464
0,00 € Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Základná škola, Nitrianska 98, Branč
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Fresco plus, s. r. o. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
30. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_046 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_046
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Nitrianska 98, Branč
30. August 2023
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri na školách"
ÚV SR - 347/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Základná škola, Nitrianska 98, Branč
27. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
2/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
23. Január 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, Nitrianska 98, Branč Základná škola, Nitrianska 98, Branč
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600478352
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600478363
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600478342
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
21. December 2022
Zmluva o dielo
202201
0,00 € Edusteps Základná škola, Nitrianska 98, Branč
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu
202202
0,00 € Komunál-Servis, s.r.o. Základná škola, Nitrianska 98, Branč
30. August 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0849/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Základná škola, Nitrianska 98, Branč