Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
KA/2023-115-ZŠ
14,90 € NORTTEL, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
12. Január 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
KA/2023-001-ZŠ-002
10,00 € TJ Mier Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
20. Február 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác - Dodávka a montáž zateplenia v budove školy
KA/2023-030-ZŠ
9,00 € Stavebné profily s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
5. September 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov
KA/2022-003-ZŠ-009
8,00 € Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr. Mária Bittnerová a spol.
17. Október 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
KA/2022-003-ZŠ-010
8,00 € TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka
7. November 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
KA/2023-127-ZŠ
2,00 € NN Tatry – Sympatia, d .d. s., a. s Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
27. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
KA/2023-045-ZŠ
1,65 € Martin Nestorík Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
2. Február 2023
zmluva o nájme nebytových priestorov - Volejbalový turnaj
KA/2023-001-ZŠ-003
1,00 € Obec Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Volejbalový turnaj
KA/2024-001-ZŠ-003
1,00 € Obec Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve č. 8o dodávke plyny
KA/2023-047-ZŠ
0,07 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
7. Marec 2024
Dodatok k zmluve č. 9 o dodávke plynu
KA/2024-032-ZŠ-001
0,04 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
10. Júl 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-002
0,00 € GAS Familia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-003
0,00 € AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-004
0,00 € ALLINMARKET, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-005
0,00 € COOP Jednota, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-006
0,00 € Družba 1 s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-007
0,00 € Miroslav Compeľ- Goraľ ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-008
0,00 € Ryba Žilina, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-009
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
23. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-010
0,00 € TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113