Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
nákup potravín
KA2022-001ŠJ-011
0,00 € ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
12. December 2022
Zmluva o dodávke plynu pre školský byt č. 1
KA/2022-141-ZŠ-001
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
12. December 2022
Zmluva o dodávke el. energie pre školský byt č. 1
KA/2022-141-ZŠ-003
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
22. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
-CRZ-
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
22. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
-CRZ-
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
13. Marec 2023
nákup potravín- školské ovocie
KA2023-002ŠJ-001
0,00 € GAS Familia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113
15. December 2023
Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2023
KA/2023-144-ZŠ
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka Základná škola s materskou školou, Kamienka 113