Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Kúpna zmluva
1031511459
3 760,20 € Ľubomír Tkáč Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
23. Október 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
24031
Doplnená
3 518,40 € CK Slniečko Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
8. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru
OP-23-736
2 057,83 € SmartBooks a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220008
1 900,00 € Nadácia ZSE Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/020
1 680,00 € Obec Nová Polhora Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o dielo
52152219
608,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/001
500,00 € SZUŠ Altamira Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/006
200,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
9. Február 2023
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2019-07-15vs1
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
11. December 2023
Zmluva o dielo
2023/018
130,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1-803259233038
120,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
20. Február 2023
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2302
2302
Doplnená
99,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
20. Február 2023
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2303
2303
Doplnená
99,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
6. December 2023
Darovacia zmluva
2023/017
29,90 € Mountfield SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
12. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/019
24,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o príspevku na zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov
D/1/2022
Doplnená
1,00 € SAD Prešov, a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
22. Jún 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107077593
Doplnená
0,00 € Slovenská plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
14. December 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
1130992
0,00 € Energie2 Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
2021691716
0,00 € HOOH s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o dávke tovaru - mäso a mäsové výrobky
1020739896
0,00 € Mäso-údeniny František Hadzima Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179